JAUME  BOSSER

LUTHIER

ROSETONS

 

benvinguts

  Aquí teniu alguns exemples de la gama de rosetons que us ofereixo. La majoria d´ells estan basats en instruments originals, alguns en la iconografia, i també hi ha algun disseny propi . Tots els rosetons, tant de fusta com de pergamí, els faig jo mateix a mà.

  Teniu molts dissenys entre els quals podeu triar; això és només una petita mostra. Si ho desitjeu, podeu escollir per al vostre instrument algun disseny que jo no tingui al catàleg, sense cap recàrrec en el preu -en la majoria dels casos.

 Hi ha indicis de que antigament, els rosetons els tallaven uns artesans especialitzats, que després venien les tapes amb rosetó tallat als luthiers. Un mateix disseny pot aparèixer en instruments fets a diferents èpoques i diferents països. Els noms que hi ha sota cada foto de rosetó només es refereixen a l´instrument concret d´on m´he inspirat per fer el disseny corresponent, sense que aquell disseny sigui característic o exclusiu de tal constructor. Tampoc pretenc -si no m´ho demanen- fer còpies exactes: els originals solen estar deformats, amb visibles faltes de simetria, tallats de forma expeditiva i sovint en falten fragments.

  Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 

ROSETONS DE LLAÜT I arxiLLAÜT

 

Tallats directament a la fusta de la tapa.

Venere, Pàdua 1560 a 1620 (i molts altres) Frei, Bologna, mitjans s.XVI Koch, Venècia, mitjans s. XVII Bellini (pintura, principis s. XVI) model d´estudi (disseny propi)

       

ROSETONS SIMPLES DE TIORBA 

   

Hartung (Pàdua, finals s. XVI) Venere, Pàdua, 1560 a 1620 Wendelin Tieffenbrucker, 2ª meitat s. XVI

 

ROSETONS TRIPLES DE TIORBA

 

Grammatica (pintura, 1620) Magno Dieffopruchar, Venècia,

 principis s. XVII

Matteo Sellas, c. 1635 Matteo Sellas, mitjans s.XVII

 

     

ROSETONS DE VIOLA DE MÀ ("VIHUELA") 

 

  En la meva modesta opinió, a la vista dels documents conservats de l´època, els rosetons de viola i els de guitarra són perfectament intercanviables. Se sap, per exemple, que a finals del s. XVI, un mateix taller feia violes i guitarres "con lazo hondo" (=rosetó de diversos pisos, com els que veieu més avall). Hi havia comerç internacional de parts d´instruments (en un inventari de 1575 d´un violer de Toledo, apareixen "88 tapas de las de venicia (Venècia) con sus lazos" (=rosetons). Un mateix disseny podia utilitzar-se a diferents èpoques (com passa amb el rosetó de la viola anònima datada al s. XVI (museu de París, e0748), el disseny del qual reapareix 200 anys més tard -amb la mateixa estructura, però floritures diferents- en una guitarra anònima trobada a Mallorca.

  Els meus models, donada l´escassedat d´originals (només un, i encara discutit),  s´inspiren també en originals de guitarra, i en la iconografia.  Estan fets a base de capes de pergamí superposades. També es podrien utilitzar altres tècniques; vegeu rosetons de llaüt o d´orfarió.

 

 

model propi inspirat en Bermudo Anònim, guitarró, s. XVIII? (Museu de la música de Barcelona, MdMB118) Anònim, s. XVI? (museu de París, e0748) model d´estudi, inspirat en Lluís Milà

 

ROSETONS DE GUITARRA BARROCA

 

Giorgio i Matheo Sellas, Venècia c. 1625 Jean Voboam 1699 disseny propi inspirat en molts model d´estudi

 

     

ROSETÓ D´ORFARIÓ

Fet de perera i pergamí.

Palmer, Anglaterra, s. XVII

 

 

benvinguts