JAUME  BOSSER

LUTHIER

INSTRUMENTS

 

benvinguts

 

 

 

Tots els instruments retratats són  fets per en Jaume Bosser. I les fotos, també.

 

Llaüts renaixentistes :

 Aquí podeu veure alguns rosetons.

  Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 
Model d´estudi

7 ordres,silueta de la tapa inspirada en Wendelio Venere (Pàdua, 1582), closca de 9 costelles i de secció transversal semicircular

2.300 €
Model professional :

7 ordres, silueta de la tapa inspirada en Wendelio Venere (Pàdua, 1582), closca de 9 costelles i de secció transversal semicircular;

amb filets a la vora de la tapa i entre costelles, puntes al batedor, mànec i claviller xapats de banús, i rosetó més elaborat

 

 3.200 €
  Model històric : 6 ordres, inspirat en George Gerle, Innsbruck, mitjans s. XVI, closca de 9 costelles 3.500 €

De 6 a 10 ordres, comptar 50 € per cada ordre per tots els models.

 

Alguns exemples de fustes utilitzables:

palissandre i xipré cirerer tenyit auró ("arce") i cirerer palissandre auró crespat ("arce rizado") auró ull de perdiu

Opcions decoratives:

Pica sota el pont  
Batedor emmarcat amb filets clars de fusta o d´ivori sintètic (també disponible d´os natural; consulteu preu)
Mànec xapat a tires i claviller amb filets decoratius
Suplement per totes les opcions anteriors incloses 400 €

 


Llaüts barrocs :

 

Model professional: perfil de tapa basat en J.C.Hoffmann (Leipzig, Alemània, principis s. XVIII) closca de 9 costelles, de secció semicircular.

Model històric: 2 models disponibles, el primer basat també en J.C.Hoffmann, closca d´11 costelles molt profunda , i el segon, de closca una mica més petita basat en Frei (Bologna, s.XVI, transformat al s. XVII), closca d´ 11 costelles   (actualment tinc disponible per vendre un llaüt de 2ª mà d´aquest model, amb 13 ordres (11+2 bordons). El podeu veure aquí.

  Aquí podeu veure alguns rosetons.   Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 

  (2 clavillers de 2 llaüts) 13 ordres (11+2 bordons): Model professional 4.000 €
    Model històric 4.200 €

13 ordres “atiorbat” (8+5 bordons) Model professional 4.500 €
    Model històric 4.700 €

 

  Exemples de fustes utilitzables: les mateixes que pels llaüts renaixentistes. Cliqueu aquí.

 Opcions decoratives:

Batedor emmarcat amb filets clars de fusta o d´ivori sintètic (també disponible d´os natural; consulteu preu)
Mànec xapat a tires
Talla decorativa de banús al dors del claviller 
paquet amb totes les opcions anteriors 620 €

 


 

Tiorbes(chitarroni) :

 

  Tots els models tenen la closca (caixa) de formes basades en instruments originals, encara que el nombre de costelles pugui ser diferent. Totes tenen 14 ordres senzills (=14 cordes), si no s´indica altra cosa. De la gran varietat de mides dels instruments conservats, n´hi ha dos que semblen tenir millor acollida entre els músics actuals, i que anomeno  "solista" i "d´acompanyament" respectivament.

  Tiorba solista (en re o la): com el seu nom indica, és la mida més adequat per tocar el repertori solista, podent ser afinada en Re com a "théorbe de pièces" (Robert de Visée, etc) - de fet, aquesta és l´afinació que li correspon per la seva llargada de corda. Tanmateix, actualment quasi tothom  la utilitza afinada en la, per a acompanyar ( realitzar el  baix continu), per la comoditat de la seva mida més reduïda (cap a dins dels cotxes i tot això).

    Aquí podeu veure alguns rosetons, tant senzills com triples.   Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 

Tiorba solista (tir 75cm/bordons 1m30 a 1m50), basada en Matteo Sellas (Venècia, c.1640), closca de 13 costelles, un o tres rosetons. 5.200 €

Tiorba solista (tir 75cm/bordons 1m30 a 1m50), basada en Mattheus Buechenberg (Roma, 1610)  i reduïda de tamany, closca de 19 costelles, un o tres rosetons.  5.500 €

 Tiorba d´ acompanyament (en la):

                                                    Com que té les cordes més llargues, són més primes ( a comparació de la solista afinada en la), lo qual proporciona un sò més clar i que dura més, aspectes sempre interessants dintre d´un conjunt instrumental. La mida més gran de la caixa ajuda a donar-li més majestuositat.

Tiorba d´acompanyament (tir 80 cm / bordons 1m60), basada en una altra tiorba de Matteo Sellas (Venècia, c.1640), closca de 13 costelles, un o tres rosetons. model bàsic:5.500 €

model de la foto: 6.500 €

Tiorba de 19 ordres (tir 82 cm / bordons 1m60), basada en el mateix model que l´anterior model bàsic:6.000 €

model de la foto: 7.000 €

 

 

  Tots els preus indicats anteriorment corresponen al model bàsic, el qual té la faixa d´una peça, el mànec xapat de banús, el claviller lacat de color negre (aspecte pintat)   i el batedor tot de banús

 Si desitjeu un acabat més elaborat (=més decorades), podeu triar entre els següents suplements:

Faixa (peça horitzontal) a tires

60

Mànec xapat a tires de banús/auró

100

Batedor emmarcat amb filets clars de fusta, ivori sintètic o os natural

90 (fusta o ivori sintètic)/ 150 (os natural)

Claviller xapat de banús i amb 2 filets a la vora

450
marqueteria veneciana 1


mànec i claviller xapats, amb motius de marqueteria d' estil venecià
consulteu preu

Pica sota el pont, de banús40

Pica sota el pont, d´os i banús80

Pica darrera el claviller, d´os i banús

"Argolla" de fusta, en lloc del botó, per a subjectar la corretja50


NOVETAT : CLAVILLER AMB POLITJES

  Un tipus curiós de claviller apareix esporàdicament a la iconografia, tot i que no s´en conservi cap exemplar. Els bordons, un cop passada la celleta,  retornen cap enrere mitjançant unes politges, fins a llurs clavilles, que es troben més aprop del 1er claviller, i per tant més a l´abast de la mà. Per afinar els bordons, no cal fer grans estiraments ni tan sols deslligar-se i desplaçar tota la tiorba -com sol passar amb un claviller normal.

 Convençut de l´interès pràctic d´aquest sistema, que facilita molt l´afinació, he creat el model següent, que ha estat rebut amb entusiasme pels músics que l´han provat.

  Aquest tipus de claviller no fa variar el preu respecte al claviller normal.

 

 Tiorba solista (tir 75cm/bordons 1m30 a 1m50)  basada en Matteo Sellas (Venècia, c.1640), closca de 13 costelles, un o tres rosetons, claviller amb politjes model bàsic: 5.200 €

model de la foto: 5.700 €

exemples de fustes

Dins d´una mateixa fusta, es poden aconseguir gran varietat de tons de color, segons el color del vernís que s´utilitzi. Aquí en teniu alguns exemples:

auró crespat, vernís incolor auró crespat, vernís amb color freixe, envellit freixe, vernís amb color palissandre, oli incolor  xiprer, vernís incolor  teix, vernís incolor 

      


 

arxillaütS :

 

                   14 ordres . Els 8 més aguts, trastejables, són dobles (=2 cordes per cada ordre, excepte el primer, d´una sola corda ). Els altres 6 ordres més greus - que arriben fins al segon claviller, i que només es toquen a l´aire-, poden ser dobles o senzills, segons si el claviller - i pertant, les cordes- són més aviat curts    o bé llargs,   respectivament. Antigament, no eren 6, sinó 8, els ordres llargs que arribaven fins al 2on claviller; però avui en dia es prefereix tenir el 7è i 8è ordres al 1er claviller, per a poder-los trastejar i tenir a disposició més notes alterades.

  Aquí podeu veure alguns rosetons.   Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 

 arxillaüt en la (tir 57cm/bordons senzills 1m20), basat en Matteo Sellas, Venècia 1639, closca de 13 costelles

5.000 €
 

arxillaüt en sol (tir 63 cm/ bordons senzills 1m20), basat en Magno Dieffopruchar (Venècia, c.1610), Museu de la música de Barcelona, MdMB 403, closca de 13 costelles

5.000 €

suplement per bordons dobles (tir de 83 a 90 cm)

100 €

 

  Les opcions decoratives són les mateixes i amb els mateixos preus que les tiorbes. Si us plau, consulteu aquí.


 

Violes de mà ("vihuelas") :

 

Viola de mà en la : 6 ordres, disseny propi, basat en la iconografia, tir de 56 cm

Viola de mà en sol : 6 ordres, silueta de tapa basada en la iconografia (gravat del llibre de Lluís Milà i àngel músic de la catedral de Barcelona), tir de 60 cm.

Viola de mà en mi : 6 ordres, disseny propi, basat en la iconografia, tir de 65 cm

(A cada model s´indica quines afinacions estan disponibles)

  Aquí podeu veure alguns rosetons.   Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 Fons pla Model "Talentis": en mi 1.100 €

 Fons pla  Model d´estudi, 6 ordres: en la, sol, o mi 1.800 €

 Fons pla     Model professional: 6 ordres, amb marqueteries a la tapa i a la pala (claviller), filet vora tapa, i tires de 2 fustes contrastades als cèrcols i al fons  3.000 €

Fons abombat amb costelles acanalades: basat en els dos únics instruments conservats amb aquest atractiu  tipus de fons (molt més segur davant dels canvis d´humitat), la guitarra de Belcior Dias, Lisboa 1581 (Royal College of Music, Londres), i la viola anònima E0748 (Musée de la musique, Paris)  Model professional: 6 ordres, amb marqueteries a la tapa i a la pala (claviller) i filet vora tapa.  3.300 €

 

Detalls decoratius del model professional: 

 

         

Opcions decoratives apart (suplements):

batedor en mosaic 325 €

 

exemples de fustes (més exemples entre els llaüts):

noguer i auró crespat palissandre i noguer cirerer palissandre freixe noguer

 


 

Guitarres barroques  :

  Tots els models tenen 5 ordres i un tir de 67 cm (+ o - 2 cm, segons es vulgui). Hi ha disponibles tres models diferents per a les guitarres de fons pla :

l´espanyol (basat en iconografia i

diversos instruments originals)

el francès (basat en Voboam) l´italià (basat en Stradivari)

Aquí podeu veure alguns rosetons.  Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.                                                                                                                                                              

 

 Fons pla Model "Talentis": en mi 1.100 €

 

Fons pla:  Model d´estudi (model espanyol a la foto)   1.800 €
 

 

Fons pla:    Model professional (model espanyol a la foto):  amb "bigotis" al pont, cenefa de boca més elaborada, rosetó pla de pergamí, filet vora tapa, mànec xapat,  i tires de fustes contrastades a la pala (claviller), cèrcols i fons, segons els models.  3.300 €

model de la foto: 3.475 €

 

  

 Fons abombat:   Model professional : basat en una guitarra italiana anònima del s. XVII (Musée de la musique, Paris). Amb "bigotis" al pont, cenefa de boca més elaborada, rosetó pla de pergamí, filet vora tapa, mànec xapat, i filets contrastats entre tires al cèrcols i fons. 4.600 €

model de la foto: 4.775 €

 

Opcions decoratives apart (suplements):

  més models aquí

rosetó profund (de diversos pisos) 175 €

   

   

incrustacions a la tapa 240 € les dues

 

marqueteria a la pala

100 €

 


 

Orfarió :

                Basat en l´orfarió de Francis Palmer (Anglaterra, 1617) (museu "Claudius collection", Copenhague), 6 a 9 ordres, cordes metàl.liques, tir de 54,5 cm (la més aguda) a 60,7 cm. (la més greu) (. Agraeixo a Bruce Brook l´informació que ha tingut l´amabilitat de proporcionar-me sobre aquest instrument.

  Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 

 

 

Orfarió 3.800 €

 

 


 

Guitarra clàssica :

 

Guitarra de concert, amb tapa de pi avet selecte, cèrcols i fons de palissandre de l´Índia, i acabat de goma laca amb munyeca. Construïda segons les pautes apreses directament de José Luís Romanillos.

  Fent clic sobre qualsevol foto, la veureu més ampliada.

 

  guitarra clàssica de concert 4.000 €

 


 

Característiques dels diferents models:

    Model "Talentis" (només viola de mà/guitarra): Pensat per a la majoria de principiants que, volent abordar repertoris de diferents instruments, no estan en condicions de comprar-los tots ells, així d´entrada. Es tracta d´una viola de mà de 6 ordres en mi (tir de 65 cm). Això permet abordar un ventall més ampli de repertori, amb tan sols petits canvis en les cordes:

1) encordada amb 5 ordres, per al repertori de guitarra barroca

2) encordada amb 6 ordres (i, si calgués per a més comoditat de la mà esquerra, amb celleta al 2on traste, resultant un tir de 58 cm), per al repertori de viola de mà i llaüt renaixentista

Per tal d´ajustar el preu, es deixa només l´imprescindible (sense elements decoratius). No obstant, es cuida la comoditat al tocar, com en qualsevol altre model. La seva construcció en petites sèries, no permet variacions personals en el disseny -si s´en volen fer, s´ha de triar el model d´estudi, com a mínim.

 Tapa de pino avet, caixa de fusta massissa, rosetó senzill de pergamí, mànec de pi, clavilles de banús o palissandre.

  S´entrega amb funda acolxada, incluïda en el preu.

 

    Model d’estudi : Tapa de pi avet alemany o bé de cedre del Canadà, batedor (diapasó) de palissandre, cos de les mateixes fustes que el model professional però d’inferior qualitat estètica . Construcció i decoració més sòbries (rosetons de disseny molt senzill), però bona sonoritat i comoditat. Permet variacions personals en el disseny (rosetó, bigotis al pont, distàncies entre cordes, tapa més selecta, etc...).

 

   Model professional : Tapa de pi avet alemany selecte, batedor de banús, cos de fustes ben selectes, a triar entre auró -"arce"- (crespat o ull de perdiu), freixe, noguer, cirerer, teix, xipré, palissandre,... Construcció i decoració especialment acurades - rosetons especialment elaborats i decoratius. En llaüts, closca de perfil transversal semicircular.          

 

    Model històric (només llaüts i tiorbes): Igual que el model professional, però la closca reproduïnt el perfil transversal d’instruments conservats ( Frei, Buchenberg, Sellas, Hoffmann,...).

 

 

 

benvinguts